Projekt „Język oknem na świat”

Projekt Język oknem na świat jest współfinansowany z budżetu województwa lubuskiego w ramach przedsięwzięcia Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs na przyznanie mikrodotacji do wysokości pięciu tysięcy złotych został ogłoszony 12 czerwca 2017 r. przez operatora – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 7 lipca tego roku na realizację projektu przyznano dotację pięciu tysięcy złotych.

Wykonawcą przedsięwzięcia są Elwira Topolnicka, Dagmara Grad i Krzysztof Dec. Opiekunem projektu jest Lubuski Ośrodek Edukacji Ustawicznej „Civilitas”. Dzięki tej inicjatywie powstaje rozbudowana strona internetowa służąca cudzoziemcom, którzy chcą uczyć się języka polskiego, nawiązać i rozwijać kontakty w lokalnej społeczności. W ramach projektu został ogłoszony konkurs z wiedzy o Polsce dla cudzoziemców przebywających w województwie lubuskim. Nagrodą w konkursie jest bezpłatny wstęp na kurs języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w zakładce KONKURS.

Kurs jest wspierany przez Instytut Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Wykonawcami strony internetowej są Elwira Topolnicka, Dagmara Grad i Krzysztof Dec.

Opiekunem projektu jest Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”.

Projekt współfinansowany ze środków województwa lubuskiego.