O nas

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Zielonogórskim został powołany na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filologii Polskiej w 2012 roku z inspiracji prof. zw. dra hab. Stanisława Borawskiego, który przez wiele lat sprawował nad nim pieczę. Od początku istnienia inicjatywie tej patronuje Pani Prorektor ds. Jakości Kształcenia prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Graczyk. Kurs nawiązuje również do tradycji kursów letnich języka polskiego dla cudzoziemców, prowadzonych w Katedrze Komunikacji Językowej i Społecznej pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Mariana Bugajskiego.

Od 2013 r. z inspiracji prof. Stanisława Borawskiego nawiązaliśmy współpracę ze Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Mieliśmy zaszczyt  gościć w Instytucie Filologii Polskiej prof. Ałłę Krawczuk - kierownika Katedry Filologii Słowiańskiej. Pani Profesor jest językoznawczynią specjalizującą się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Korzystamy z jej doświadczenia i publikacji, zwłaszcza z tych prac, które poświęciła zagadnieniu glottodydaktyki w środowisku ukraińskojęzycznym.  W latach 2013-2015 odwiedzali nas również studenci Lwowskiego Uniwersytetu – przyszli poloniści. Podzielili się z nami swoimi sukcesami a także problemami związanymi z nauką języka polskiego.

W obecnym kształcie kurs języka polskiego dla cudzoziemców utworzono w 2012 r., przez kolejne lata w zajęciach na wszystkich poziomach wzięło udział ponad 500 słuchaczy. Byli to głównie Hiszpanie, Francuzi, Anglicy, Irlandczycy, Szkoci, Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Bułgarzy, Rumuni, Włosi, Macedończycy, Grecy, Japończycy, Wietnamczycy, Turcy, Pakistańczycy. Wśród uczęszczających na kurs znaleźli się słuchacze bezpośrednio związani z uczelnią: studenci UZ (I, II, III stopnia), studenci programu Erasmus i Erasmus+ oraz pracownicy UZ.

Od 2017 roku ze względu na duże zainteresowanie nauką języka polskiego osób niezwiązanych z uczelnią umożliwiono odpłatny udział w kursie. Zajęcia mogą mieć charakter ciągły, semestralny lub intensywny, czyli przyspieszony.

Kierownik kursu

dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak
al. Wojska Polskiego 65
65-762 Zielona Góra
pokój 13, budynek C11

I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl

Nauczyciel akademicki

dr Magdalena Jurewicz-Nowak
al. Wojska Polskiego 65
65-762 Zielona Góra
pokój 13, budynek C11

m.jurewicz@ifp.uz.zgora.pl

dr-monika-kaczor

Nauczyciel akademicki

dr hab. Monika Kaczor
al. Wojska Polskiego 65
65-762 Zielona Góra
pokój 17, budynek C11

monikkaczor@poczta.onet.pl

Nauczyciel akademicki

dr Irmina Kotlarska
al. Wojska Polskiego 65
65-762 Zielona Góra
pokój 11, budynek C11

i.kotlarska@ifp.uz.zgora.pl