Projekt „Słucham, rozumiem, działam”

 

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

termin realizacji: od 2019-01-01 do 2021-12-31

Kwota dofinansowania: 375 658,75

Projekt realizowany przez

Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

Rekrutacja na 2020 r. została zamknięta