Oferta

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

na poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2 na Uniwersytecie Zielonogórskim

Typy kursu języka polskiego dla cudzoziemców

Zajęcia prowadzą poloniści specjalizujący się w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Semestralny kurs języka polskiego
(w rytmie akademickim)

Intensywny (przyspieszony) kurs języka polskiego
(czas i przebieg kursu uzgodniony z grupą)

Kurs języka polskiego dla firm
(dostosowany do potrzeb)

Informacje ogólne

Liczba godzin 30
Liczba spotkań 15
Liczba godzin tygodniowo 2 x 90 min.
Liczba osób w grupie min.11, maks. 15
Materiały do nauki w cenie kursu
Test na koniec w cenie kursu
Cena od osoby 350 zł

Zakończenie kursu

Kurs kończy się testem z wiedzy i umiejętności, którego zaliczenie stanowi warunek otrzymania zaświadczenie o udziale w kursie.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz i wyślij go do nas.

W celu rezygnacji z kursu i zwrotu opłaty proszę wypełnić oświadczenie o rezygnacji z kursu i podanie o zwrot opłaty za kurs oraz złożyć u kierownika kursu.
Po uruchomieniu kursu lub wydaniu poświadczenia zgłoszenia na kurs nie ma możliwości zwrotu opłaty.