Informacje o projekcie Słucham, rozumiem, działam dla uczestników

Informacje o projekcie Słucham, rozumiem, działam dla uczestników 2020

 

 1. Informacje ogólne

1.1. W 2020 r. uruchomimy 5 grup, w skład każdej grupy wejdzie 11 osób.

1.2. W zajęciach mogą wziąć udział cudzoziemcy od 16. roku życia, przebywający na terenie Polski.

1.3. Każda grupa będzie miała 60 godzin kursu języka polskiego jako obcego oraz 8 godzin zajęć z praw człowieka.

1.4. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnik deklaruje udział przynajmniej w 80% godzin zajęć (w przynajmniej 48 godzinach zajęć z języka polskiego i przynajmniej 4 godzinach zajęć z praw człowieka).

1.5. Słuchacz tylko 1 raz może wziąć udział w projekcie.

1.6. Udział w pierwszych zajęciach jest obowiązkowy. Na miejsce osoby, która nie przyjdzie na pierwsze zajęcia, kierownik projektu może wpisać osobę z listy rezerwowej.

 

 1. Rekrutacja

2.1. Nabór na zajęcia w roku 2020 rozpocznie się 15.12.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, który będzie dostępny na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

2.2. Po wpłynięciu około 30 zgłoszeń na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie przeprowadzony test poziomujący, przygotowany przez kadrę dydaktyczną. Planowany termin pierwszego testu: 20 grudnia 2019 r., aula C, godzina 17.00, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.

2.3. Na test należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport, albo kartę pobytu.

2.4. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się indywidualne uzgodnienie terminu testu z kandydatem do projektu, test musi się jednak odbyć nie później niż na dwa dni przed datą ogłoszenia przyjęć do projektu.

2.5. Ogłoszenie wyników testu: najpóźniej 7 stycznia 2020 r. na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl oraz pocztą elektroniczną.

2.6. O przyjęciu na kurs będzie decydował punktowy wynik na podstawie kryteriów premiujących według wag punktowych:

–  zgodność wyników testu z deklarowanym poziomem grupy (3 pkt. pełna zgodność, 2 pkt. różnica o jeden poziom, 1 pkt różnica o dwa poziomy),

– zgodność deklarowanych zainteresowań uczestnika z profilem zajęć (kurs ogólny, kurs wyspecjalizowany zawodowo) (1-0 pkt),

– płeć (1,2 pkt kobieta, 1 pkt mężczyzna),

– deklaracja niepełnosprawności (0,5 pkt) na podstawie oświadczenia słuchacza,

– deklaracja aktywności zawodowej (0,5 pkt) lub deklaracja poszukiwania pracy (0,5 pkt),

– posiadanie Karty Polaka (1 pkt),

– status osoby z listy rezerwowej z 2019 r. (1 pkt).

2.7. W 2020 r. do projektu przyjmiemy 27 kobiet i 28 mężczyzn.

2.8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w kursach w 2020 r. zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w kursie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do kursu będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

 

 1. W roku 2020 tematyka zajęć będzie związana z zawodami:

– z branży spożywczej (gastronomia, dystrybucja),

– motoryzacyjnej i transportowej,

– krawieckiej,

– budowlanej,

– fryzjerskiej i kosmetycznej.

To oznacza, że w czasie zajęć wiedza ogólna zostanie wzbogacona o słownictwo wyspecjalizowane z określonego zakresu tematycznego.

 

 1. Czas i miejsce zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele po cztery godziny lekcyjne (2×45 minut+2×45 minut) z przerwą kawową (15 minut) dwa razy w tygodniu. Miejsce realizacji zajęć: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, Collegium Neofilologicum, sala 219 (laboratorium fonetyczne).


Informacje o projekcie Słucham, rozumiem, działam dla uczestników 2019

 1. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, zakłada uruchomienie 15 kursów z języka polskiego i praw człowieka dla cudzoziemców, w których weźmie udział łącznie 165 słuchaczy. W każdym roku w zajęciach weźmie udział minimum 55 słuchaczy. W każdym roku utworzymy 5 grup po minimum 11 osób.
 2. W zajęciach z języka polskiego i praw człowieka w ramach projektu Słucham, rozumiem, działam mogą wziąć udział cudzoziemcy od 16. roku życia, przebywający na terenie Polski, którzy zgłosili się do projektu przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl
 3. Każda grupa będzie miała 60 godzin kursu języka polskiego jako obcego oraz 8 godzin zajęć z praw człowieka.
 4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 5. Słuchacz tylko 1 raz możne wziąć udział w projekcie.
 6. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, który będzie dostępny na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

Po wpłynięciu około 30 zgłoszeń na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie przeprowadzony test poziomujący, przygotowany przez kadrę dydaktyczną. Planowany termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.

 1. O przyjęciu na kurs będzie decydował punktowy wynik na podstawie kryteriów premiujących według wag punktowych:
 • zgodność wyników testu z deklarowanym poziomem grupy (3-2-1 pkt),
 • zgodność deklarowanych zainteresowań uczestnika z profilem zajęć (kurs ogólny, kurs wyspecjalizowany zawodowo) (1-0 pkt),
 • płeć (1,2 pkt kobieta, 1 pkt mężczyzna),
 • deklaracja niepełnosprawności (0,5 pkt) na podstawie oświadczenia słuchacza,
 • deklaracja aktywności zawodowej (0,5 pkt) lub deklaracja poszukiwania pracy (0,5 pkt),
 • posiadanie Karty Polaka (1 pkt).
 1. Osoby niezakwalifikowane do udziału w kursie zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w kursie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do kursu będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.
 2. Co 4 miesiące będą odbywały się kolejne testy. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w kursie w danym kwartale, mogą wziąć udział w rekrutacji na kolejny kurs bez ponownego przechodzenia procedury rekrutacyjnej, z wynikiem wcześniejszej rekrutacji.
 3. W pierwszym roku projektu zajęcia będą miały charakter ogólny (niewyspecjalizowany zawodowo). W latach 2020-2021 tematyka zajęć będzie związana z zawodami z branży spożywczej (gastronomia, dystrybucja), motoryzacyjnej i transportowej, krawieckiej, budowlanej, fryzjerskiej i kosmetycznej.
 4. Kursy będą organizowane co 4 miesiące, zgodnie z rokiem akademickim. Harmonogram zajęć i tempo pracy zostaną dostosowane do potrzeb grupy. Planowane są zajęcia po cztery godziny (2×45 minut+2×45 minut) z przerwą kawową (15 minut), raz lub dwa razy w tygodniu.
 5. Do projektu można przyjąć 60% kobiet i 40% mężczyzn.