KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

na poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2 na Uniwersytecie Zielonogórskim

KILKA SŁÓW O NAS

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Zielonogórskim został powołany na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Filologii Polskiej w 2012 roku z inspiracji prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski, który przez wiele lat sprawował nad nim pieczę. Od początku istnienia inicjatywie tej patronuje Pani Prorektor ds. Jakości Kształcenia prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

W obecnym kształcie kurs języka polskiego dla cudzoziemców utworzono w 2012 r., przez kolejne lata w zajęciach na wszystkich poziomach wzięło udział ponad 500 słuchaczy. Byli to głównie Hiszpanie, Francuzi, Anglicy, Irlandczycy, Szkoci, Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Bułgarzy, Rumuni, Włosi, Macedończycy, Grecy, Japończycy, Wietnamczycy, Turcy, Pakistańczycy. Wśród uczęszczających na kurs znaleźli się słuchacze bezpośrednio związani z uczelnią: studenci UZ (I, II, III stopnia), studenci programu Erasmus i Erasmus+ oraz pracownicy UZ.

Od 2017 roku ze względu na duże zainteresowanie nauką języka polskiego osób niezwiązanych z uczelnią umożliwiono odpłatny udział w kursie. Zajęcia mogą mieć charakter ciągły, semestralny lub intensywny, czyli przyspieszony.

Jesteś zainteresowany?

Wypełnij formularz i wyślij go do nas.