Zakończenie projektu – ostatnie spotkanie

10 listopada 2017 r. w Instytucie Filologii Polskiej zakończyliśmy projekt Język oknem na świat, obejmujący stworzenie strony internetowej kursu języka polskiego dla cudzoziemców i przeprowadzenie kursu na poziomie zaawansowanym. Dziękujemy wszystkim Słuchaczom i wszystkim Przyjaciołom zaangażowanym w propagowanie pomysłu, tłumaczenia regulaminów i prace wokół konkursu Polska dla mnie i dla Ciebie.

Projekt wspierała Pani Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż Magdalena Graczyk, Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Sławomir Kufel oraz dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Marzanna Uździcka. Inicjatywę grupy nieformalnej Językowa, z panią Elwirą Topolnicką jako liderem, opieką otoczyło Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne “Civilitas” pod przewodnictwem pana Dobiesława Barczyńskiego. Zajęcia na kursie poprowadziła dr Iwona Pałucka-Czerniak.

Tłumaczenia regulaminu konkursu i treści zamieszczanych na stronie wykonali: Oksana i Kateryna Shevchenko, Julia Belanina, Uladimir Alyavdin, Kateryna i Roman Khrystenko, Zoya Alyavdina, Liliia Sakharova oraz dr Irmina Kotlarska.

Informacje o projekcie były upowszechniane za pomocą stron na Facebooku: Instytutu Filologii Polskiej oraz Civilitas, poprzez Radio Zachód  i Radio Index.

Utworzona i stale udoskonalana strona internetowa ma służyć upowszechnianiu informacji o języku polskim, sposobie jego uczenia się i nauczania oraz o kulturze polskiej, a tym samym stworzyć regionalne źródło informacji służące integracji społecznej.

Projekt Język oknem na świat był finansowany z budżetu województwa lubuskiego w ramach inicjatyw Młodzi on live, we współpracy z grupą nieformalną Językowa oraz z Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym “Civilitas”.