Rekrutacja na 2020 r. została zamknięta

 

 

RECRUTACJA NA ROK 2020 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

 

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
termin realizacji: od 2019-01-01 do 2021-12-31
kwota dofinansowania: 375 658,75

Projekt realizowany przez
Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

 

Szczegóły dotyczące realizacji projektu znajdziesz na stronie