Wyniki rekrutacji projekt Słucham, rozumiem, działam na 2020 r.

Szanowni Państwo,

Do projektu na rok 2020 w dniach 15-16.12.2019 zgłosiło się 89 osób, do testu w dniach 19.12.2019-7.01.2020 przystąpiło 75 osób, w tym 49 kobiet, 26 mężczyzn. Ostatecznie w dniu 8 stycznia 2020 r. przyjęto do pięciu grup 55 osób, w tym 26 mężczyzn i 29 kobiet. Ze względu na preferencje słuchaczy i możliwości realizatora projektu zmianie ulega harmonogram zajęć. Do 15.01.2020 osoby przyjęte powinny potwierdzić udział w kursie na e-mail I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl. Brak potwierdzenia udziału lub wcześniej niezgłoszona nieobecność na pierwszych zajęciach skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy i wprowadzeniem na zwolnione miejsce osoby z listy rezerwowej. 14 osób z różnych przyczyn nie przystąpiło do testu. Po zamknięciu rekrutacji zgłosiła się jeszcze jedna osoba z listy rezerwowej z 2019 r., ale ze względu na liczbę chętnych na rok 2020 jej spóźnione zgłoszenie nie zostało wzięte pod uwagę.

ZOBACZ WYNIKI REKRUTACJI