Plan zajęć – projekt Słucham, rozumiem, działam

PLAN ZAJĘĆ NA ROK 2020 został zmieniony 19.05.2020 r.

Wydrukuj plan

Udział w pierwszych zajęciach jest obowiązkowy. Na miejsce osoby, która nie przyjdzie na pierwsze zajęcia, kierownik projektu może wpisać osobę z listy rezerwowej.

 

dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak

Kierownik Projektu