Nasze miasto

Dwa spotkania w ramach projektu Z komunikacją ku integracji poświęciliśmy tematyce miejskiej oraz Zielonej Górze. Uczestnicy poszerzali słownictwo tematyczne, poznawali topografię miasta, ustalali znaczenia wyrazów i porównywali je z językiem wyjściowym, ojczystym. Tworzyli chmurę słów, wyrażeń i zwrotów kojarzących się z miastem i jego dźwiękami. Aby utrwalić poznane słownictwo, zagrali w grę pt. „Gorące krzesło”. Na drugich zajęciach byli już gotowi, aby stworzyć i zaprezentować przed grupą fotograficzny reportaż o Zielonej Górze, ich ulubionych miejscach oraz sposobach spędzania wolnego czasu w mieście.