Kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus+

Drodzy Studenci!

Zapraszamy do udziału w kursie języka polskiego dla cudzoziemców organizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kurs jest bezpłatny.

Kurs dla początkujących rozpocznie się 4.10.2018 (czwartek) o 17.30-19.00 w sali 138 (al. Wojska Polskiego 69, budynek A-16, pierwsze piętro).

Program kursu obejmuje kilkanaście obszarów kształcenia, m.in. życie codzienne, środki transportu, praca, edukacja, zakupy i usługi itp. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności mówienia, poszerzaniu słownictwa. Drugim celem jest pokazanie bogactwa polskiej kultury.

Studenci otrzymują punkty ECTS, jeśli regularnie uczestniczą w zajęciach. Kurs kończy się testem (4 punkty ECTS) lub testem i egzaminem ustnym (6 punktów ECTS). W semestrze zimowym zajęcia odbywają się raz w tygodniu (dwie godziny akademickie).

Kontakt:

Uniwersytet Zielonogórski,

al. Wojska Polskiego 65,

65-762 Zielona Góra

akademik “Viceversal”

e-mail: m.jurewicz@ifp.uz.zgora.pl; I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl