Harmonogram działań w projekcie Słucham, rozumiem, działam

Harmonogram zajęć w roku 2020 (zmieniony)

  1. Nabór na zajęcia w roku 2020 rozpocznie się 15.12.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, który będzie dostępny na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl
  2. Po wpłynięciu około 30 zgłoszeń na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie przeprowadzony test poziomujący, przygotowany przez kadrę dydaktyczną. Planowany termin pierwszego testu: 20 grudnia 2019 r., aula C, godzina 17.00, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.
  3. Na test należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport, albo kartę pobytu.
  4. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się indywidualne uzgodnienie terminu testu z kandydatem do projektu, test musi się jednak odbyć nie później niż na dwa dni przed datą ogłoszenia przyjęć do projektu.
  5. Ogłoszenie wyników testu: najpóźniej 7 stycznia 2020 r. na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl oraz pocztą elektroniczną.

 

Grupa nr 1: soboty i niedziele od 18.01.2020 do 30.05.2020, godziny 15.30-17.00, 17.15-18.45, poziom A1, dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219.

Grupa nr 2: soboty i niedziele od 18.01.2020 do 30.05.2020, godziny 8.45-10.15, 10.30-12.00, A2, dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ  + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219

Grupa nr 3: soboty i niedziele od 27.06.2020 do 22.08.2020, godziny 16.15-17.45, 18.00-19.30, B2/C1, dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ + reprezentant ZTE „Civilitas”,

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219.

Grupa nr 4:

poniedziałki, środy i piątki od 15.06.2020 do 22.07.2020, godziny 16.00-17.30, 17.45-19.15, B1/B2, dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219.

Grupa nr 5:

soboty i niedziele od 8.08.2020 do 3.10.2020, godziny 9.00-10.30, 10.45-12.15, A1 lub A2, dr Magdalena Jurewicz-Nowak + reprezentant ZTE „Civilitas”

adres: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a, sala 219


Harmonogram działań w projekcie 2019

« Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej »

Lp. Zadanie w projekcie Wykonawca Termin
1. Przeprowadzenie kursów języka polskiego (15 grup po 60 godz. lekc.) dla cudzoziemców Uniwersytet Zielonogórski 1.01.2019-31.12.2021
2. Przeprowadzenie zajęć z praw człowieka (15 grup po 8 godz. lekc.) dla cudzoziemców. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” 1.01.2019-31.12.2021
3. Opracowanie i nagranie materiałów dydaktycznych Uniwersytet Zielonogórski 1.01.2019-31.12.2019
4. Wyposażenie pracowni językowej w nowoczesny sprzęt do nauczania języka obcego Uniwersytet Zielonogórski 1.01.2019-30.06.2019
5. Zakup programów nauczania języka polskiego do tablicy interaktywnej Uniwersytet Zielonogórski 1.01.2019-28.02.2019

 

  1. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza ze strony www.polski.wh.uz.zgora.pl
  2. Termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra. Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport, albo kartę pobytu. Ogłoszenie wyników testu: 17 stycznia 2019 r. na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl
  3. Planowane terminy zajęć i obsada dydaktyczna (mogą ulec zmianie z tygodniowym wyprzedzeniem):

30.03.2019-15.06.2019

prowadzący: dr Magdalena Jurewicz-Nowak (poziom A1, grupa 1) + reprezentant “Civilitas”

soboty i niedziele w godzinach 9.00-12.15

adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 203.

30.03.2019-9.06.2019

prowadzący: dr hab. Monika Kaczor (poziom A2, grupa 2) + reprezentant “Civilitas”

soboty i niedziele w godzinach 16.00-19.15

adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

13.04.2019-22.06.2019

prowadzący: dr hab. Magdalena Hawrysz (poziom B1) + reprezentant “Civilitas”

soboty i niedziele grupa B1 w godzinach16.00-19.15

adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 203.

16.08.2019-14.10 2019

prowadzący: dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak (poziom B2/C1, grupa 4) + reprezentant “Civilitas”

piątek i poniedziałek w godzinach 16.00-19.15

adres: al. Wojska Polskiego 71a, Zielona Góra, sala 219.

12.10.2019-15.12.2019

prowadzący: dr Magdalena Jurewicz-Nowak (poziom A1, grupa 5) + reprezentant “Civilitas”

soboty i niedziele w godzinach 9.00-12.15

adres: al. Wojska Polskiego 71a, Zielona Góra, sala 219.